HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР

 

Додаток до Наказу №112 від 08.04.2021

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,

що входять до програми медичних гарантій

та підлягають оплаті НСЗУ станом на 08.04.2021

Гематологічні:

      - Загальний аналіз крові

      - Час згортання крові (по Сухарєву)

      - Ретикулоцити

      - Тромбоцити

      - Гематокритне число

Загально-клінічні:

      - Загальний аналіз сечі

      - 3-х склянковий аналіз сечі

      - Сеча на глюкозу якісно

      - Сеча на глюкозу кількісно

      - Сеча на білок якісно

      - Сеча на білок кількісно

      - Сеча на ацетон якісно

      - Сеча на жовчні пігменти

      - Діалізна рідина

      - Проба Зимницького (добовий діурез)

      - Проба Нечипоренко

      - Сеча на наявність пухлинних клітин

      - Виділення сечостатевих органів

      - Копрологічні дослідження (фізичні властивості, мікроскопічне дослідження)

      - Паразитологічні дослідження (найпростіші, гельмінти, яйця гельмінтів, препарати крові на малярійний плазмодій, мікрофілярії)

      - Рідини серозних порожнин (фізичні та хімічні властивості, мікроскопія)

      - Ліквор (фізичні та хімічні властивості, мікроскопія)

      - Мазки з запального вогнища на бакскопію

      - Мазки гастроскопії на Helicоbakter pylori

      - Ексфоліативний, пункційний та ендоскопічний матеріал на клітини новоутворень

      - LE - клітини

      - Дослідження шкіри (патологічні гриби)

Системи гемостазу:

      - Протромбінів час

      - МНВ

      - Протромбінів індекс

      - Фібриноген А

      - Фібрінолітична активність

Біохімічні дослідження крові:

      - Глюкоза

      - Кальцій

      - Фосфор

      - Білірубін (загальний, прямий, непрямий)

      - Тимолова проба

      - Гамаглутаміл-траспептидаза (ГГТ)

      - Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

      - Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

      - Лужна фосфатаза

      - Ліпопротеїди низької щільності

      - Ліпопротеїди високої щільності

      - Холестерин загальний

      - Тригліцериди

      - Загальний білок

      - Альбумін

      - Амілаза крові

      - Сечовина

      - Креатини

      - Проба Реберга -Тарєєва

      - Серомукоїд

      - Сечова кислота

Біохімічні дослідження сечі:

      - Амілаза сечі

Бактеріологічні дослідження:

      - Дослідження на мікрофлору та чутливість до АБП:

            - Мокроти

            - Раньового виділення

            - Сечі

            - Жовчі

            - ЖПО (піхвового вмісту)

            - Виділення з очей

            - Мазок із зіву, носу

            - Виділення з вуха

            - Бактеріологічний аналіз калу на кишкову групу інфекцій (сальмонели, шигели, патогенні ешєріхії, збудники холери)

            - Посів крові на черевний тиф (гемокультура)

            - Посів крові на стерильність

            - Бактеріологічне дослідження ліквору на менінгокок та інші мікроорганізми

            - Бактеріологічне дослідження секційного матеріалу

            - Бактеріологічні дослідження біоматеріалу на дифтерію та інші коринебактерії

Серологічні та імуногематологічні дослідження:

      - Групи крові по системі АВО

      - Резус-фактор

      - Резус- антитіла

      - С-реактивний білок

      - Ревматоїдний фактор

      - О-стрептолізін

      - ЦІК

 

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: hosp1000.it@google.com.ua