HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР

 

ГРУПУВАННЯ

РЕЄСТР НОРМАТИВНИХ АКТІВ (ЗАКОНИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВИ, НАКАЗИ МОЗ, ...)

  ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА
Відділ медичної статистики
 
№ з/п Назва документа Джерело Додаткова інформація Чинність документу, редакція. Втрата чинності, підстава Текст документа
1   Основи законодавства України про охорону здоров'я Верховна Рада України.
Законодавство України.
ЗАКОН УКРАЇНИ
2801-XII від 19.11.1992
Картка документа   Документ 1962-IX, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.12.2021 (Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.01.2022) Оновлений текст
2   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров'я та забезпечення медичного обслуговування населення Верховна Рада України.
Законодавство України.
ЗАКОН УКРАЇНИ
1962-IX від 15.12.2021
Картка документа   Документ 1962-IX, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.12.2021 (Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.01.2022) Текст документа
3   Про інформацію Верховна Рада України.
Законодавство України.
ЗАКОН УКРАЇНИ
2657-12 від 02.10.1992
Картка документа   Документ 2657-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2022, підстава - 1089-IX Текст документа
4   Про введення відомчих сертифікаційних програмних продуктів та програмних компонентів апаратно- програмних комплеків медичного произначення Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
28 від 21.02.1994
Картка документа   Документ z0116-94, поточна редакція — Редакція від 25.05.2001, підстава - z0444-01 Текст документа
5   Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МІНСТАТ УКРАЇНИ
67 від 11.03.1996
Картка документа   Документ v0067202-96, поточна редакція — Прийняття від 11.03.1996   Текст документа
6   Про затвердження визначення чисельності населення Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
347 від 11.12.1997
Картка документа   Документ z0051-98, поточна редакція — Прийняття від 11.12.1997 (Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 28.01.1998)   Текст документа
7   Про орієнтовні нормативи потреби у стаціонарній медичній допомозі дітям, вагітним, породіллям та гінекологічним хворим Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
74 від 24.03.1998
Картка документа   Документ v0074282-98, поточна редакція — Прийняття від 24.03.1998   Текст документа
8   Про створення єдиного інформаційного поля системи охорони здоров'я України Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
127 від 21.05.1998
Картка документа   Документ v0127282-98, поточна редакція — Прийняття від 21.05.1998   Текст документа
9   Про реформування медичної статистики та створення інформаційних статистичних баз в системі єдиного інформаційного поля охїорони здоров'я Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
207 від 20.07.1998
Картка документа   Документ v0207282-98, поточна редакція — Прийняття від 20.07.1998   Текст документа
10   Про перехід органів і закладів охорони здоров'я України на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
297 від 08.10.1998
Картка документа   Документ v0297282-98, поточна редакція — Прийняття від 08.10.1998   Текст документа
11   Про затвердження галузевої статистичної звітної форми №9-к та облікових форм №071о, 071-1о, 071-2о Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
59 від 16.03.1999
зміни внесено наказом МОЗ України № 2112 від 16.11.2018   Документ v0059282-99, поточна редакція — Редакція від 16.11.2018, підстава - v2112282-18   Текст документа
12   Про затвердження форм галузевої статистичної звітності закладів охорони здоров'я України Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
102 від 03.05.1999
Картка документа   Документ v0102282-99, поточна редакція — Редакція від 16.11.2018, підстава - v2112282-18   Текст документа
13   Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовуються в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
184 від 26.07.1999
зміни внесено наказом МОЗ України №110 від 14.02.2012   Документ v0184282-99, поточна редакція — Редакція від 06.08.2021, підстава - z0967-21   Текст документа
14   Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовуються в поліклініках (амбулаторіях) Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
302 від 27.12.1999
зміни внесено наказом МОЗ України №110 від 14.02.2012   Документ v0302282-99, поточна редакція — Редакція від 16.11.2018, підстава - v2112282-18   Текст документа
15   Про рейтингову оцінку стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
197 від 31.05.2000
Картка документа   Документ v0197282-02, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2002   Текст документа
16   Про затвердження форм медичної облікової документації , що використовуються в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях) Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
369 від 29.12.2000
зміни внесено наказами МОЗ України №67 від 13.02.2006; №110 від 14.02.2012 та ін.   Документ v0369282-00, поточна редакція — Редакція від 30.05.2017, підстава - z0552-17   Текст документа
17   Про затвердження зразка технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
532 від 03.11.2004
Картка документа   Документ z1454-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.07.2006, підстава - v1_06705-06 Текст документа Doc
Текст документа TO
Текст документа Ins
18   Про затвердження облікових статистичних форм Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
588 від 01.12.2004
Картка документа   Документ v0588282-04, поточна редакція — Редакція від 28.03.2012, підстава - v0214282-12   Текст документа
19   Про подальше вдосконалення служби медичної статистики системи МОЗ України Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
592 від 02.12.2004
Картка документа   Документ v0592282-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2004 (Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2005)   Текст документа
20   Про затвердження форми звітності №8 "Звіт про захворювання на активний туберкульоз та інструкції щодо її заповнення Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
261 від 09.06.2005
Картка документа   Документ z0695-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.06.2005 (Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.07.2005)   Текст документа
21   Про запровадження ведення електронного варіанту облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
330 від 05.07.2005
Картка документа   Документ v0330282-05, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2005   Текст документа
22   Про затвердження форм первинної документації з інфекційно-дерматологічної, онкологічної захворюваності та інструкції щодо їх заповнення Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
1 від 10.01.2006
Картка документа   Документ z0686-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.12.2020, підстава - z1228-20   Текст документа
23   Про затвердження форм первинної облікової документації в закладах,що надають медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям та інструкції щодо їх заповнення Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
67 від 13.02.2006
Картка документа   Документ z0221-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2006 (Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.03.2006)   Текст документа
24   Про затвердження Форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
203 від 07.04.2006
Картка документа   Документ z0493-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.08.2012, підстава - z1357-12   Текст документа
25   Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
898 від 27.12.2006
Картка документа   Документ z0073-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.01.2017, підстава - z1649-16   Текст документа
26   Про затвердження форми квартальної звітності №21-а Звіт про медичну допомогу роділлям (породіллям), новонародженим та дітям першого року життя Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
24 від 24.01.2008
Картка документа   Документ z0116-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.01.2008   Текст документа
27   Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
378 від 10.07.2007
Картка документа   Документ z1009-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.11.2018, підстава - z1240-18, z1241-18, z1242-18, z1243-18   Текст документа
28   Про затвердження форм первинної облікової документації з онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
629 від 10.10.2007
Картка документа   Документ z1222-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.10.2007 (Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.11.2007)   Текст документа
29   Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров`я Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
142 від 14.03.2011
зміни внесено наказами МОЗ України №1116 від 20.12. 2013; №1614 від 03.08.2021   Документ z0678-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.10.2021, підстава - z1324-21   Текст документа
30   Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров`я незалежно від форми власності та їх підпорядкування Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
110 від 14.02.2012
зміни внесено наказами МОЗ України №527 від 28.07.2014, №549 від 08.08.2014; №29 від 21.01.2016, №157 від 26.01.2018, №587 від 28.02.2020, №2394 від 02.11.2021   Документ z0661-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.11.2021, підстава - z1449-21   Текст документа
31   Про затвердження Порядку надання комплексної медичногї допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
423 від 24.05.2013
Картка документа   Документ z1095-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.05.2013 (Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.08.2013)   Текст документа
32   Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
180 від 05.03.2013
Картка документа   Документ z0495-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.03.2016, підстава - z0195-16   Текст документа
33   Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров`я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від подпорядкування та форми власності Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
435 від 29.05.2013
Картка документа   Документ z0990-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.03.2018, підстава - z0182-18   Текст документа
34   Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від подпорядкування та форми власності Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
527 від 28.07.2014
Картка документа   Документ z0959-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.03.2018, підстава - z0182-18   Текст документа
35   Про внесення змін до первинних облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
29 від 21.01.2016
Картка документа   Документ z0230-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.01.2016 (Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.04.2016)   Текст документа
36   Про внесення змін до деяких наказів МОЗ України Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
157 від 26.01.2018
Картка документа   Документ z0182-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.01.2018 (Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.03.2018)   Текст документа
37   Про інформування територіальних органів ДСНС про звернення чи доставку до закладів охорони здоров'я осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєннями, отриманими під час пожежі (ЇЇ вторинних проявів), або тих, що померли від травм і впливу небезпечних факторів пожежі Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МВС / МОЗ УКРАЇНИ
216/512 від 20.03.2018
Картка документа   Документ z0417-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.03.2018   Текст документа
38   Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров`я Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
587 від 28.02.2020
Картка документа   Документ z0236-20, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.10.2021, підстава - z1277-21   Текст документа
39   Про затвердження Порядку ведення обліку, звітності та епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними хворобами та Переліку інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації Верховна Рада України.
Законодавство України.
Наказ МОЗ УКРАЇНИ
1726 від 30.07.2020
Картка документа   Документ z1332-20, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.07.2020 (Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.01.2021)   Текст документа
40   Про схвалення Концепції розвитку електронної охорони здоров'я Верховна Рада України.
Законодавство України.
Розпорядження КМ УКРАЇНИ
1671 від 28.08.2020
Картка документа   Документ 1671-2020-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2020   Текст документа
  ... ...

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: hosp1000.it@gmail.com